Gemeentes

Lieven de Key maakt afspraken met gemeentes om ervoor te zorgen dat haar inwoners goed en betaalbaar een huis kunnen huren of kopen. Dat geldt voor ouderen, maar ook voor jongeren die bijvoorbeeld onder begeleiding moeten wonen om later zelfstandig de woningmarkt op te kunnen.

Arcade

Huurdersvereniging Arcade is de onafhankelijke huurdersvereniging van, voor en door bewoners van Woonstichting Lieven de Key. Zij komt op voor de belangen van bewoners van Lieven de Key in de breedste zin van het woord. Lieven de Key voert regelmatig overleg met Arcade. Naast de vaste gespreksonderwerpen - de begroting, de huurverhoging en de jaarverslagen van Lieven de Key en Arcade - komen ook andere onderwerpen aan de orde. Zoals bewonersparticipatie, huurbeleid en onderhoudsplanning.

Woningnet

In de stadsregio Amsterdam werkt Lieven de Key samen met WoningNet om woonruimte aan te bieden. In het WoningNet magazine en via de website vinden woningzoekenden per regio het complete aanbod van sociale huurwoningen, vrijesectorwoningen en koopwoningen van alle corporaties die in de regio actief zijn.

StudentenWoningWeb

Onder de vlag van WoningNet biedt Lieven de Key samen met Duwo, studentenwoningen aan via StudentenWoningWeb. Het aanbod is specifiek bedoeld voor studenten. Ook andere corporaties kunnen gebruik maken van de website om woonruimte aan te bieden die tijdelijk wordt verhuurd aan studenten.

AFWC

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat sinds 1917 en is de belangenvereniging van alle aangesloten woningcorporaties in Amsterdam.