Bewoners hebben gestemd

Begin 2024 stemden meer dan 70% in met het plan, zodat we door kunnen met de voorbereidingen.

Hoe informeren we onze bewoners?

Op zaterdag 14 oktober was er een bewonersmiddag aan de H. Cleyndertweg 63. Hier hebben wij het project uitgebreid besproken en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook onze partners Waternet en Firan waren aanwezig. In de periode na deze bewonersmiddag zijn wij regelmatig beschikbaar in het woongebouw de Wieden om vragen te beantwoorden.

Hoe betrekken we onze bewoners?

Het energiezuinig maken van de woongebouwen doen we samen met onze bewoners. Een groep bewoners heeft een projectcommissie gevormd. Wij overleggen regelmatig met hen en nemen hen mee in onze keuzes en vragen hen om mee te denken. Ook organiseerden we een bewonersmiddag en zijn we regelmatig beschikbaar in het woongebouw om vragen te beantwoorden.

Hoe werkt het?

Bij riothermie wordt warmte gewonnen uit de riolering. De warmte gaat via leidingen naar warmtepompen in de woongebouwen die alle woningen verwarmen. De woongebouwen worden beter geïsoleerd, bijvoorbeeld door dakisolatie aan te brengen. Ook is het de bedoeling om elektrisch te gaan koken. Zo kunnen de gebouwen in de toekomst zonder aardgas.

Wat is de planning?

De planning voor het aanleggen van de eerste twee complexen staat op dit moment op medio 2025. In maart 2023 besloot de Amsterdamse gemeenteraad om subsidie te verlenen aan het plan. Naast een positief besluit van de gemeenteraad was de instemming van de bewoners een belangrijke mijlpaal. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor Lieven de Key, Firan en Waternet om investeringsbesluiten te kunnen nemen. Als alle seinen op groen staan, kan de duurzame warmtevoorziening in 2025 een feit zijn.

Waar wordt er gestart?

Ten noorden van de IJdoornlaan liggen de buurten Buikslotermeer Noord en de Kleine Wereld. We willen beginnen met twee flats: het complex De Wieden tussen Dijkwater en Bakkerswaal en het studentencomplex aan de H. Cleyndertweg. Daarna is het mogelijk andere gebouwen in de omgeving aan te sluiten. Dit is afhankelijk van de wens van de gebouweigenaren in de omgeving.

Wie zijn de partners?

Waternet wil de mogelijkheden van thermische energie uit water voor de transitie naar een duurzame energievoorziening verkennen en realiseren. Daarbij onderzoekt Waternet een actieve rol in de warmtevoorziening in Amsterdam onder meer met betrekking tot het ontwikkelen van aquathermie-projecten.

Firan is 100% dochter van de het netwerkbedrijf Alliander NV. Alliander NV heeft zich tot doel gesteld om actief bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. Firan heeft als doel het ontwikkelen en beheren van duurzame energie-infrastructuren voor onder andere warmtetransport en -distributie.

Ook de gemeente Amsterdam is een belangrijke partner in dit project. De gemeente maakt dit duurzame initiatief mogelijk door in een vroeg stadium de haalbaarheidonderzoeken te subsidiëren, en door een subsidie vanuit het Klimaatfonds voor de daadwerkelijke realisatie.